Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

MƯA THÁNG SÁU


Tác giả : Nguyên Hạ

Tháng sáu trời Mưa ,Anh có hay ?
Cơn mưa bất chợt đến ban ngày ...
Lối mòn ,ngõ cụt ,đầy loang lổ .
Giọt nắng bên thềm ,bỗng ngủ say ...
Tháng sáu trời mưa ,anh có hay
Cơn mưa òa vỡ ,suốt đêm ngày
Nhắc em ,gợi nhớ ngày xưa cũ
Anh đứng chờ em ,nhu mọi ngày
Tháng sáu trời mưa ,anh có hay ..
Chia tay ngày ấy , xa biền biệt
Trăng tỏ ,trăng tàn ,rồi Trăng khuyết
Cuộc đời ,là những áng mây bay ...
Tháng sáu đây rồi ,trời lại mưa ...
Hai mái đầu XANH XAO NỖI NHỚ ,
Mưa trong lòng ,hay mưa ngoài song .....

Không có nhận xét nào: