Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

MÊ KHÚC

Kìa   anh
Bước   tới    nữa     đi
Em    u    mê     quá    chẳng    còn     biết     chi
Kìa     anh
Sao    bước   chòng     chành
Tấu     bài      mê    khúc   tấu     bài   tình    tang
Kìa     anh
Sao     bỗng    lạnh      tanh
Nuốt     thử     trái     cấm    cho      đời     đê      mê
Kìa      anh
Sao    mắt     lạnh      căm
Hay    là    mắt      đã     long      lanh      ướt    trào....

Kìa     anh      xin    hãy    mời     vào   ...

Đàn     em
   Đứt    mất    phím     nào


Anh     vào    nối      hộ      sợi    dây    ân     tình
 Đàn em
Tấu      khúc    từng      tưng
.
Nghe      như      tiếng      hót      con     chim     tìm   đàn
Mời     anh
Ghé     lại      đàn     chơi

Ngọc    Lan     trổ     búp,     cây   kia     thêm     cành
Đàn    kia
Vẫn      đứt      sợi      dây

Ai      người      tri      kỷ     vào     chơi      nối     dùm
Đàn    xưa
Bỗng      chợt       phím      rung

Cung      thương       mấy      khúc     đàn      rung      phím      hời


    Atlanta    Nov.14th 10

  

                             Nguyên Hạ-Lê nguyễn

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ý thơ rất hay! hay lắm Lê ơi!

Trankimloan