Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

GIÃ BIỆTMai nữa...Rằng ai đi lấy chồng
Những người
Năm cũ có buồn không ???

Khi bóng hoàng hôn về lặng lẽ
Ôm đêm sâu ruột thắt úa nhàu.
Đêm tối, sáng sương...
chìm khuất bờ lau
Lạnh buốt giá...
Đơn côi mình ai bước
Đã bao Thu...
hàng cây  gào sướt mướt.
Chẳng thể nào...cuộc sống mãi đơn côi.

Mai nữa... rằng em đi lấy chồng
Hỏi ai??? lòng đó có buồn không ?
Những trang thơ cũ ...như lời mộng
Hiện thực tháng ngày...buồn tàn Đông
Những người năm cũ...
Xin giã biệt
Quên những trang thơ
Chép giữa đời

Những bông Tuyết trắng vẫn buồn rơi
Gởi ai người nhận ...câu giã biệt
Ai cũng cuồng điên...
Chỉ một thời....


Atlanta Dec.15th 11
   
     Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
Không có nhận xét nào: