Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

NGẬM NGÙISoi gương phẳng
     tóc loang sợi bạc.
Tháng năm trôi
     Cố xứ ngậm ngùi

Ngoảnh mặt lại
    tiếc thầm dĩ vãng
Dạ buâng khuâng
     đánh mất xuân thì

Lòng nhủ lòng
      vượt cơn sóng cả
Ngẩng cao đầu
      thế sự can qua....

Sầu lữ khách
       hoàng hôn lạc xứ
Ngậm ngùi thay
       xác lá muôn trùng....

Atlanta  June 6th 2012

       Nguyên Hạ _Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: