Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

HƠI THU    Hơi thu chở lạnh, buốt con tim
    lạc dấu chân chim rớt nỗi niềm
    Lá úa lạc về chân cội nhớ
    Thu về chở lạnh chút tình thơ
    Sương pha gió tạt câu tình lỡ
    Réo rắt tàn thu khắc khoải trông
    Biết ai thấu hiểu tình thu đợi
    Một chút hơi thu, gởi cố nhân.


   Atlanta August 7th 2012

       Nguyên hạ_Lê Nguyễn
   

Không có nhận xét nào: