Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

THÁNG MƯỜI MỘTBÌNH MINH

Tỉnh thức
Cây kim đồng hồ...chỉ thẳng
Chân bước đều theo bánh xe quay

Trở lại nhà
Mọi thứ vẫn y nguyên
Tiếp một ngày...lại thêm nữa...
 Một ngày đến chậm.


LÊN XE

Mở bung cánh cửa
Gió lùa ...ve vuốt tóc bay
Một ngày khởi đầu...biết mấy cơ may
Đồng tiền lọt thỏm xuống kẽ tay
Đổi cái gian truân...đếm đồng tiền lạ


HOÀNG HÔN

Gió xô...cuốn lá vàng về cội
Xót thân già lặn lội cõi xa
Thương thân ai...tuổi hạc không nhà
Hoàng hôn phủ...lệ nhòa miên viễn


Atlanta (Mùa Thanksgiving 2013)

     Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: