Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

CHIẾC LÁHình như Thu sắp trở về
Lắt lay gió tạt mưa xiêu mỗi chiều

Nhẹ chân chiều xuống liêu xiêu
Rảo nhanh chân bước...vội về trước mưa

Chia tay từ độ Thu xưa
Mà sao tim thắt như vừa hôm qua

Đêm thu trăng chếch mái nhà
Trăng soi bước nhẹ...rưng rưng nỗi buốn

Qua rồi tình đã qua truông
Thu về réo gọi nỗi buồn trong nhau

Trên cành lá vẫn xanh màu
Buâng khuâng cầm chiếc lá rơi nhớ người

Không có nhận xét nào: