Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

THƯƠNG 1

THƯƠNG
Tác giả : Nguyên Hạ
THƯƠNG ai vết sướt vẫn còn ...
Nửa vòng TAY KHÉP,NỬA Vòng TAY BUÔNG
THương ai câu nói nửa vời ,
Tình hoài lận đận ,nỗi đau vô ngần ...
THương ai ,sao chẳng nói THƯƠNG
Một đời lạc bước vấn vương nhau hoài
Bây giờ ,ANH Ở NON ĐOÀI ...
Dòng SÔNG TƯƠNG ấy ,bơi hoài sao qua ...
Mơ chi CHUNG MỘT MÁI NHÀ ...
Chỉ là HOÀI NIỆM ,Kiếp này : CHỈ THƯƠNG

Không có nhận xét nào: