Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

CHIỀU TÍM

Chân dõi bước con đường quen bao bận...
Chợt nghe nỗi bao la của giọt buồn....thênh thang và òa vỡ...
Tôi sợ bóng tối của tôi, chụp tràn trong kinh hoàng bất chợt
Sao       tôi        sợ....... không       gian      mà         mình        đã         chọn   ......???
Sợ sự đớn hèn của tâm linh...
Ngoài kia con Sóc nhỏ vẫn hiền lành tung tăng trên vùng xanh mướt cỏ
Trời tháng Sáu, thành phố ngấm chìm trong cơn mưa mùa Hạ...
Bên trong cánh cửa khép.
Nghe giọt buồn long  lanh
Hương thắp vội, nguyện xin bình an và những tháng ngày trôi nổi ruổi rong....
Đôi         tay       ngắn,        chỉ      đủ      vừa      níu      cao      cành       trái         đắng.
Giấc ngủ về...cơn mộng mị  bỗng  chìm sâu...
Trời chói chang Ánh nắng xuyên qua cánh cửa... đang chực chờ tiếp nối cuộc nhân gian
Một      ngày       bình      an    , nắng     mai     về  ...sợ     chiều     tím      buông      mau ....
Mưa           lấp      lóa      trên       đọt       sầu..    .Chậu        Hoa       Quỳnh      chờ        nở...
Có           sá        chi        một           thoáng        cõi        u          mê...
Ngoài       cánh          cửa         Cuộc         đời    .    .     .    .thênh                thang           gió   .
Chiều            Tím...          mờ           xa   ....       .....đang          lấp           ló......

           Nguyên Hạ- lê nguyễn
                                                 June  11th  10

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tâm trạng buồn nên tất cả cảnh vật cũng buồn theo! nhưng đừng để sự đớn hèn của tâm linh làm ảnh hưởng tâm hồn mình,mà phải cố vượt lên bước ra ngoài cánh cữa...
Có sá chi 1 thóang cõi u mê
Ngoài cánh cữa cuộc đời thênh thang gió
Chiều tím mờ xa.....đang lấp ló....
Mong được đọc những ý thơ chán chứa niềm vui & hạnh phúc nhen Lê.

NGUYENPHUCL