Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

CHUỒN

     Hoàng         hôn       nắng        chếch,         xuyên         qua       cõi .
    Bất      chợt      thinh        không,      dõi        câu          chờ
    Bờ        cao       cỏ           đậu,         Chuồn          lớ       ngớ
    Nắng          tắt           bên          kia,          Sáng          bên          này.

   Atlanta  June26th 10
          
                                  Nguyên hạ- Lê nguyễn

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nắng tắt bên kia ,sáng bên này ! giống như cuộc đời...luôn "được"& "mất" vậy !

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

Đọc bốn câu thơ của bạn...như một lời nhắn nhủ ai đó...
nắng tắt bên kia, sáng bên này...
Chuồn tìm bến đậu, Bờ lau đổ...
Bay mãi sao chuồn, mãi ruổi rong.
Đức Sơn( Florida )