Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Mơ....

Đếm          vết        xe         lăn          lang       thang          phố
Dòng            đời           xuôi          ngược ..     .bóng         mây          trôi      
Mong            ngày         hoa        nở,          mơ         chuyện         cổ...
Kỳ         tích          nhân         gian...         tưởng            cõi          mơ....

            Nguyên Hạ- Lê nguyễn

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cõi thật!chứ cõi mơ.... gì nữa ! NH vẫn cứ như mơ sao?

NGUYENPHUCL