Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

GIỌT ĐẮNG

Cà phê đắng. hay nỗi cô đơn đắng
Giọt đen , mượt mà chảy xuống  buồn tênh
Câu chữ viết đếm giọt thời gian lắng
Gởi         chút             tình           theo           năm            tháng               lênh            đênh
        Xin cám ơn ai...câu nói mượt mà
        Như cổ tích, tình yêu trong truyền thuyết
        Vẫn biết thế : Tình ai màu xanh biếc
         Còn          tiếc           chi        bước        hụt..        .giấc         chiêm                    bao
                             Ta đi ra, Cơn sóng cứ đổ ào
                              Xô đẩy mãi, kiếm tìm trong  hư ảo
                              Chân bước mỏi , gối chồn chân bước rảo
                              Đưa          tay        chùi,        giọt         đắng          cứ           lao        xao         

               Atlanta July 3rd 10
                                            Nguyên Hạ-Lê nguyễn

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Xin cám ơn ai....câu nói mượt mà
Như cổ tích,tình yêu trong truyên thuyết
Vẫn biết thế: Tình ai màu xanh biếc...
Dù cổ tích hay truyền thuyết cũng là thật chứ không phải chiêm bao!
Thơ hay lắm! nếu có "đắng" thì cho đường vào sẽ ngọt lắm Lê ơi!

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

Những giọt đắng của cuộc đời...ai cũng biết, nhưng ai cũng đôi lần nhắp...cà phê đắng mà ai cũng thích..Nếu ai chưa nhắp thì hãy cứ thử...thời gian có chờ đợi ai,
Bến xưa