Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

THU SANG

Thu về
         có chiếc lá rơi
Bỗng nghe
         xao xuyến
                     con tim bồi hồi
Chiều buông
            chiếc lá vàng rơi
Từng hồi
         lá vẫn
            vàng rơi cuối trời
 .   .    .     .   .    .    .    . ....
Thu nay
          nhìn chiếc  lá rơi
Vọng về
          chốn cũ
                  có người chờ mong
vàng bay
          cánh lá long đong
 Rơi vào
         cõi mộng
               hư không võ vàng
Gởi hồn
       theo chiếc lá vàng
Nhánh cây
           trổ búp
                 muộn màng yêu thương
Rày đây
        chốn cũ người đâu ...
Có hay
       năm tháng
               nghiên sầu đầy vơi

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Gởi hồn theo chiếc lá vàng
Nhánh cây trỗ búp muộn màng yêu thương
Rày đây chốn cũ người đâu
Có hay năm tháng nghiên sầu đầy vơi

Nhìn từng chiếc lá vàng rơi,gợi nhớ về chốn cũ với 1 nỗi niềm thật sâu lắng....trong lòng kẻ xa quê hương!
Thơ hay &rất lãng mạn.

Nặc danh nói...

Thu đến thu đi...sầu mấy nỗi
vàng Thu xao xác lá Thu lìa
Lặng nhìn cảnh cũ ...biết sẻ chia
Nghiên sầu xưa đã nay đâu hỡi ...người
bến xưa