Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

HUYỀN THOẠI


Chim        soãi         cánh...      vào     Thu       tàn....   Nguyệt       tận.

Trăng        cúi          đầu..........Dế       giấu         mặt        thét        khan.

Chật          trong          tim.....    nhoi          nhói        khúc        Đông       tàn

Buồn          cũng          thế   ......mà      không       buồn         cũng        thế.


(Viết tặng Bến Xưa)
    
        Atlanta oct.29th 10
                                          Nguyên Hạ- Lê nguyễn

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

NHLN. đang bị buồn có phải o ???tưởng là xuân tới : cho em chuốt má hồng...
tưởng rằng tương hợp ...hóa hư không...
Thì thôi em hỡi...tình huyễn mộng
Còn chút gì cho ...gió ngàn phương.
NhLN.ơi, bạn quên tôi là "Gió ngàn phương"
Khi nào bạn hỏi tôi là ai ???Tôi sẽ chạy vào liền
Gió ngàn phương

Nặc danh nói...

Gió ngàn Phương ơi, Gió mà mới hỏi là chạy dzào liền thì đúng là "Gió độc hay Gió chướng"...thâu bạn cú bay ở ngoài đi, tui đóng cửa vì đang có tâm sự...cám ơn bạn vào đọc dzẫy thâu
NHLN.

tiengsonca2155.blogspot.com nói...

Em họa bài thơ tặng chị nhé

TÌNH YÊU BẤT TỬ

Chim soải cánh…Mùa xuân về…Vọng động
Trăng rớt vàng…Gió nói vọng nhớ thương
Đọng trong tôi…Rưng rức nhớ khôn lường
Mình sẽ chết…Tình yêu thì vẫn sống.

VANTHANG