Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

TÌNH ĐAU

                                 ( Viết tặng Van Phan)

     Tình         yêu       đang      rách       nát,
      Tương        lai         đang         mịt         mờ
       Thiên       cổ       hay        vu      vơ
       Bâng      khuâng        ngàn      ý       nghĩ
    Trách             thay             kẻ              hững          hờ.....?   ?
                  buồn      nay        mong        chia      xẻ
                  Người      đã       thế           thì          thôi
    Gió            không                nhận                 Tri             kỷ      ?
    Mây             vẫn             lạnh                   lùng             trôi
                  Ừ        thôi......ta        cứ        đi....
                    Cho       ngày       xanh        trở        lại

Cho       ta            ghi            nhớ         mãi.....
                         Một          chuyện             tình           thoáng         mau.........

          Atlanta    oct 23rd. 10
                                           Nguyên    hạ-  Lê   nguyễn

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ừ thôi.... ta cứ đi....cho ngày xanh trở lại
Cho ta ghi nhớ mãi....một chuyện tình thoáng mau......

Sao dzậy Lê? sao lại thoáng mau.....?

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

Bà biết tui mà, hay bỏ cuộc...
Tình thoáng mau ...hay niềm đau ai biết được???
chẳng nợ duyên sao đã gọi là tình??
Trả mây về với trời cao...
Trả trăng dzìa với vạc trời của trăng....
đêm nghe tiếng cuốc kêu dài...
giật mình mới biết...mình nay vẫn còn...tui mới viết 1 bài tặng X. Phong đó, chắc X. Phong cảm động lắm.
NHLN.