Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

CẢM TÁC

Tấc     lòng    đâu     chỉ     ngón     tay     đan

Êm      ái       gởi        ai       khúc       Thu      tàn

Trăng      tàn        tròn        khuyết       dang     tay      hái

Hạc       thét        xa       mờ       hụt       cánh      than

Một      phút        mơ       đầu        xây      dáng      bướm

Ngàn     năm        ý        hợp      mạn       tình       tan

Sao      thưa       chênh      chếch     mờ      bóng     liễu

Cửa      khép      bơ      thờ      cuộc       mơ       tan


#####          CẢM  THU


Mấy        nỗi       bèo     mây      hợp      hợp      tan

Thu    đến      Thu     đi     xót     lá       vàng

Mơ      hồn       Trang     TỬ     xây     Hồ     Điệp

Ngước      bóng     Xích     tùng      mộng     Tố    Nga

Nửa      túi      thơ      đời      vung      xứ    lạ

Ngước     nhìn       thiên      hạ      tiễn        Xuân      qua

Tri      kỷ       giờ      đâu       con       cá      lặn

Ngược      dòng       sông       cũ      chút      sương       pha   ...


  Atlanta    Nov 12nd  10
  
   (Viết tặng XP.)

                                     Nguyên Hạ-Lê nguyễnKhông có nhận xét nào: