Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

BIỂN CẠN


Biển của anh
Biển của em
Biển bao giờ mới cạn
Tình xa mờ sao quên
Giả vờ quên
Giả vờ điên

Cau xanh lỗi hẹn với dây trầu
Chỉ bỡi ra hoa không đúng vụ


Giọt nắng chao
Gió hanh hao
Đàn ve cũ bỗng bay về rừng
Nắng xuân chợt đến tưng bừng
Hoa Xuân nở
Trăng mờ tỏ
Mặt đất vui hay buồn
Bình yên hay dậy sóng

Biển vẫn đầy
Biển vẫn ru
Hai ta tựa vào đời nhau va vấp
khắc vào nhau những vực thẳm vô cùng
Giã từ anh
Vẫy chào nhau


Tan trong nhau cõi nhớ ...mảnh tình tôi
Con thú lạc...Chết ngồi bờ biển cạn

Atlanta Feb.24th 11

Nguyên Hạ_Lê Nguyễn


Không có nhận xét nào: