Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

LẶNG LẼ

Sân ga nhỏ
Lặng lẽ tàu rời bến

Tiếng ầm vang...rơi rớt giữa heo may
Bẽ bàng trong buổi chia tay
Sợi thương sợi nhớ còn đầy  vấn vương

Tàu  đi ...gởi hết sầu  thương
Gió đi chở hết tơ  vương về trời
Mây trôi bàng bạc cứ trôi
Thơ ai chép vội lưng trời phù vân
Tàu ơi... sao vội rời sân
Ngoài kia mây trắng tần ngần đón đưa

Sân ga nhỏ
Lặng lẽ tàu rời bến

Lặng thầm mang
nỗi nhớ chở mấy toa


Tàu rời ga  ...chở tình thơ
Cũng đành rời bến...duyên mơ lỡ làng
Chở theo tiếng vọng cung đàn
Duyên thơ gởi lại tiếng  đàn tầm dương
Con tàu xao xác vấn vương
Rời ga lặng lẽ tơ vương giang đầu
Nhớ thương gởi khúc tương cầu
Du hồn gởi giọt sương sầu long lanh
Còi tàu vang vọng trong xanh
Giòn tan trong gió, chông chênh con tàu

Sân ga nhỏ
Lặng lẽ tàu rời bến

Atlanta   July 13rd 11

      Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: