Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

CHỚM THU 

  Sương thu
  se lạnh buốt
  Con tim

  Lạc dấu
  chân chim rớt
  nỗi niềm

  lá úa
  bay  về chân
  cội nhớ

  Thu tàn
 Chở lạnh bước
  sang đông

   Bay mãi cánh chim xa lìa tổ
   Dặm ngàn quan ngại khách tha phương

  Xao xác
  lá vàng
  chân bước vội
 

 Thu sang
 đông giá
 tuyết lên ngôi


 


Atlanta September 6th 11

Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
 
Không có nhận xét nào: