Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

NGẨN NGƠ  Ngọn gió chướng
  Làm se lòng lữ khách
  Khoác áo đi
  Khi trời ngậm hơi sương

  Lanh canh đường
  Cho đời thêm chút ngọt
  Nếm đắng cay
  Nghe vị mặn đầu môi
  Thoảng chút gió
  Như lá khua ngõ tối
  Vòng thủy chung
   Khép lại một chữ duyên
  Ngơ ngác bước
  Bàn chân lê bước hụt
  Chút tàn hơi
  Lòng vẫn mãi ngẩn ngơ


   Atlanta  Sept. 22nd 11
     
         Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: