Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

TÔI SẼ VIẾT

                          (Viết tặng Minh Du)


Tôi sẽ viết...cho hôm nay
Cho những người thân yêu và cho anh
Cho cuộc tình đã bất chợt đi qua
Và cắn chặt môi sau một lần vấp ngã


Tôi sẽ viết ...cho ngày mai
Cho bạn bè thân quen và cho người xưa
Cho những người tôi còn thương yêu lắm
Sao cuộc đời giăng chi nhiều hố thẳm
Lá vàng bay như xác bướm vỡ tan


Tôi sẽ viết... cho những ngày còn lại
Cho cháu con và cả cho riêng tôi
Chữ ngã nghiêng vì môi đắng tay đau
Giữa lưng trời khói tỏa gió mây bay

Tôi sẽ viết...chính là tôi đã viết


Atlanta Sept. !9th 11

             Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: