Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Bạc

Đã không ước hẹn nửa lời
Cũng đành dứt áo ...trăm bề quay lui
Đã không tình be1nb duyên lâu
Mà sao lòng vẫn  tò mò quay lui
    
      Không đi đến cuối đoạn đường
       Không chia muối mặn gừng cay buổi nào
       Mà sao nỗi nhớ vàng chao
       Bạc lòng trắng sợi mây chiều ruổi rong

     Atlanta  Sept. 19th 12

       Nguyên Hạ-lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: