Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

      
     ƠN NHAU KIẾP NÀY


Nắng đổ chân mây- gió bâng khuâng dạo
Trăng thu vạnh tròn
Trời đã hoàng hôn- chân nhau bước trọn
Ơn nhau kiếp này...

Mưa rớt ngày dài- đêm sâu trăng tỏ
Tìm cánh sao ngâu
Bờ vai gối tựa- đời bớt chơ vơ
Ơn nhau kiếp này...

Atlanta Oct. 4th 2012
Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: