Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

KHAI BÚT ĐẦU NĂM     Đã bao năm lưu lạc
     Xuân về vọng cố hương
     Bao giờ về chốn cũ
     Trở lại mái nhà thương

     Vẫy tay chào năm mới
     Xuân về mai, đào lay
     Ngập ngừng nâng ly rượu
     Chưa uống mà nghe cay

     Còn bao nhiêu xuân vọng
     Bến xưa kẻ đứng chờ...
     Nỗi lòng người viễn xứ
     Cung thương tràn ý thơ ...


Atlanta  Feb. 13th 2013

      Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: