Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

THẤU LÒNG

Lòng vẫn thấu

          Sẽ không còn niềm đau nào đắng chát
          cạn kiệt niềm thương , ngập ngụa miên trường

Lòng vẫn thấu

          Cuộc trần gian miên man là bể khổ
          Nuốt nỗi đau phơi phóng chút đam mê

Quay nhìn lại   

         Lụy phiền bay xa khắp cõi chân mây
           Hồn tục lụy khát nỗi đau thế tục

Truông đời cũ

           Thuyền nặng mang, ân tình khoang chở nặng
           Cuộc bể dâu , phủi tay cát bụi trần

Tờ lịch  kết

           Thấu lòng nhau, đời sẽ hòai ly biệt
            Rũ ân tình, tờ lịch mới sang trang.

Atlanta Dec. 24th 2014

             Đêm Giáng Sinh 

             Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

           
           

Không có nhận xét nào: