Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

HỒN HOANGHết ngày
          tàn một năm qua
Mừng năm mới đến
          phiêu bồng hồn hoang
Nhẩm lòng
          hết những lo toan
Bẽ bàng lật lại
         nửa trang truông đời
Cuối năm
         giấu giọt lệ rơi
Mong ơn trả lại
          những ngày bình yên
Truông đời
         lắm nỗi oan khiên
Trĩu buồn trăm mối
        niềm riêng chỉ mình
Chắp tay
        khấn nguyện đêm ngày
Tơ vương xin mở
       chớ hòai rối răm
Năm cùng
       Rơi rớt ngôn từ
Nghìn năm vương vất
         ngậm ngùi ưu tư

 Năm sang
        Qua hết bao truông
Bình yên thế tục
         hồn hoang kiếp này

Atlanta  January 1st 2015

       Nguyên Hạ-Lê Nguyễn
         

Không có nhận xét nào: