Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

MƯA THÁNG TÁM
    Mưa tháng tám...xóa tan lời hẹn ước
    xa cách kiếp này, biết có mai sau
    Đã lỗi câu thề- chia cắt đời nhau
    Thuyền rời bến- xa bến chờ bến đợi

     Mưa tháng tám...mưa trái mùa không gọi
     Chở gió chướng về cơn mưa nặng hạt
     Đem giọt buồn trải đều từng phím nhạc
     Khúc nhạc tình buồn trút xuống đời nhau

    Mưa trở mình làm nghiêng cánh diều chao
    Đưa cơn gió chướng lạt nhào đứt dây
    Bây giờ người bên đó...kẻ bên này
    Đưa tay hứng giọt mưa buồn tiêu hao

    Bây giờ chân bước lạc bờ bến nào
    Từng ngày ngóng hạt mưa chao nhớ người
    Bao giờ ... qua hết những cơn mưa rào
    Qua mau tháng tám...tình nhau nhạt màu.     Atlanta   Aug. 16th 2015

           Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: