Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

MAI KIA TRÍ NHỚ TIÊU HAO
Mai kia trí nhớ tiêu hao
Mắt dại khờ...nhìn tháng năm hờ hững
ôi một kiếp đời lơ lửng
Chặng đời dài mãi làm kẻ tha hương

   Mai kia trí nhớ tiêu hao
   Mộng hay thực...kiếp lưu đày nhân thế
  Qua hết  chặng dài dâu bể
   ôm nỗi buồn ngơ ngác trộm ngó nhau....

Mai kia trí nhớ tiêu hao
Chiếc bóng nhỏ ...theo hòai đôi chân bước
Mưa chở hạt mềm lướt thướt
Lửng lơ hồn treo mỏi trái boăn khoăn

    Mai kia trí nhớ tiêu hao
    Đôi mắt ướt ...vẫn mong chờ nắng nhạt
    Cánh diều chao chiều gió bạt
    Đợi Cánh diều  , rơi xuống vực mênh mông

Mai kia trí nhớ tiêu hao
Chữ viết vô hình...thơ lạc ý rơi
Trái tim hầu đã nghỉ ngơi
Đêm huyễn hoặc...biết mình là ai nhỉ ???


Atlanta July 4th 2016

     Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: