Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Hư Vô

Bừng tỉnh thức
Âm vang hòa nỗi nhớ
Chiều vô ưu
Thấp thoáng giọt nắng chao

Hoàng hôn chết
Nắng chìm khe ngõ cụt
Nặng con tim
Đau đáu nỗi vô cùng
Phút chơi vơi
Níu chân bước lại dừng
Hồn lũng thấp
Chập chùng xao xác lá
Cơn gió chướng
Xô thuyền ra biển cả
Phù du đời
Chỉ bọt ảo hư vô
Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: