Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Sao khuya vẫn nhớ sao Mai
Khép hai con mắt mộng bay lên trời
Lùa tay nhặt cánh sao rơi
sao tua từng cánh bời bời cõi xa

Bàn tay không thốt câu nào
Chỉ nâng chén rượu rót vào lòng nhau
Chân ai  sao buộc chốn này
Chân kia sao mãi gót mòn cõi xa

Tháng năm đất lạnh trời gầm
Chim bay gãy cánh, cung đàn đứt dây
Hỏi người cõi ấy giờ đâu ?
Lạc nhau thế kỷ hai lần tương tranh

Bây giờ sương khói buông mành
Tóc xưa  đã phủ rêu xanh đá vàng
Bây giờ sách đã sang trang
Ta đem đốt sạch...tro tàn rồi thôi


 Nguyên Hạ-Lê nguyễn

Không có nhận xét nào: