Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

CHỈ THẾ THÔI
Sáng chủ nhật
Tách cà phê nóng
            ngòn ngọt ấm môi
Giọt nắng nhấp nhô
           giàn bầu trĩu quả
Trắng hoa bí xanh
           cành non lộc biếc

Chút ngại ngần sợ xao lãng tịch liêu
Chỉ mình tôi đó
           không chờ không đợi
Không nhớ nhung ai
            sáng tối đêm ngày
Còn lại mình tôi
            chút bình yên thế sự

Chỉ thế thôi
      Quẳng sầu lo thế tục
Chỉ thế thôi
         Cuộc sống mấy năm còn...

Chỉ thế thôi

 
 Atlanta  July 30th 2015

          Nguyên hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: