Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

HẸN

Em          hẹn           cùng            ta           sẽ              trở           về
Đường xa cách trở mấy sơn khê
Về thăm em nhé,bờ nương cũ.
  Khóm trúc bên  hè  vẫn    ủ     ê
Em           hẹn            cùng           ai           sẽ            trở           về
Về thăm lối cũ hong kỷ niệm
Gom  ánh trăng tà soi chân bước
Hai mài đầu chung nỗi cô miên
Em       hẹn      cùng        ta             sẽ             trở                  về
Về thăm em nhé sân ga cũ
Ghi dấu chân ai  hôm tiễn đưa
Hàng cây năm cũ hoài say ngủ
 Chợt  thức, đón mừng em đó em

Em         hẹn     :     rằng          em         chẳng          trở         về

        Atlanta  July 2nd  10
                                       Nguyên Hạ- Lê nguyễn2 nhận xét:

Nặc danh nói...

"HẸN" người đọc có cảm giác nhẹ nhàng bâng khuâng....
Em hẹn cùng ai sẽ trở về.......nhưng sao cuối cùng lại....Em hẹn: rằng em chẳng trở về......có phức tạp quá không Lê ?

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

sao cứ hẹn...rồi lại nói o về...thay đổi ý kiến hoài cho kẻ đợi chờ biết đâu mà chờ đợi ???
vậy thì thâu hẹn kiếp sau cho rầu.
Bến xưa