Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

TRĂNG


Tình ai khuyết nửa vầng  Trăng
Nhặt từng viên sỏi...đếm thời gian phôi
Lao xao phủ sóng lăn tăn
Trăng tàn, Nguyệt Bạch lạc  vào cõi riêng3 nhận xét:

Nặc danh nói...

TRĂNG

Hao gầy vì nửa vầng trăng
Từng ngày trông ngóng rằm sang trăng tròn
Trăng tròn lại khuyết héo hon
Trăng còn soi bóng tình còn sáng trong

Văn Thắng

Nặc danh nói...

Ý thơ rất hay!"Trăng" của Nguyên Hạ & "Trăng" của Văn Thắng! 2 bài rất ăn ý! rất tuyệt! hay lắm!

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

Bước rảo chân hao kiếp viễn du
du đời lạc bước biệt xa mù
Em đi để lại hương xưa cũ
Giọt đắng cà phê ...bỗng nhớ người
Hãy chôn giấc mộng nàng thơ cũ
giọt nắng hanh hao...phủ xuống đời
Nếu mai có kiếp luân hồi ...đợi
Hãy đến tìm ai ...chỗ ta ngồi