Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

CHỜ TRĂNG ......MỘT NỬA BÊN ĐỜI

( Tiếng thời gian Họa bài thơ Huyền thoại của Nguyên hạ-Lê nguyễn)


Một      chiều           xa..         .Ta    ngồi     ngóng      đợi

Ngã      hoàng       hôn       loang         tím         bầu      trời

Mơ        màng        ta      đón       giọt        Trăng       rơi

Trăng       mãi          xa         vời          hoen          khóe      mắt

 (Nov.1st 1o      Viết tặng Nguyên Hạ-Lê Nguyễn)
     
                          VĂN  THẮNG

             MỘT    NỬA      BÊN      ĐỜI

Với         em           một            nửa            bên               đời

Khi       nào          biển          cạn         mới        thôi        yêu       người

Với           em          ấm          áp           nụ         cười

Khi           rừng           hết       lá       mới           rời        mất        em

           
                  TIẾNG     THỜI    GIAN      

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bốn câu thơ "Một nửa bên đời" hết ý!
Tình yêu thật nồng cháy!

NGUYENPHUCL