Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

SAO HÔM- SAO MAI


SAo        Hôm     ...    Sao      Mai...       .Hai             đầu           nỗi            nhớ

Chút          tình           cuồng   ....     đâu          dễ        đã        duyên       nhau    Anh   có    thể     là      ...Chỗ    của    em     không   ????
    Em     yếu      đuối......nên     cần      anh     che     chở
    Em      bơ     vơ....nên      cần      chút    tình     nồng
    Anh   có     thể    là.....chỗ      của      em     không     ????


Sao      Hôm..      ...Sao      Mai  ...    Hai       tinh       cầu         xa       lạ    

Sáng      ở         bên       này......   Tối           ở             bên                 kia     Anh        bên      đó....   Giếng      nhà        trong       thấy         đáy
     Soi         mắt              buồn ,       nên        nói       hộ      lời      yêu
     Em        bên       này....     sương        gió     lộng        trời     chiều
     Ta       quẫy        đạp,    trong      tình        yêu....     Không      thể.


Sao     hôm.....   Sao       Mai....    .Hai        đầu             nỗi            nhớ

Chút        tình        cuồng.....        gởi          gấm         chỉ      Duyên     THƠ


                          Atlanta    Nov.4th 10
                                    
                         (viết tặng  Xuân Phong)
 
                          Nguyên hạ- Lê nguyễn

     

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hay quá Lê ơi!
Sao hôm.... sao mai.... hai đầu nỗi nhớ
Chút tình cuồng..... gởi gắm chỉ duyên thơ!
Hết ý!
NGUYENPHUCL

Nguyên Hạ - Lê Nguyễn nói...

Cám ơn K. Loan, nh4ng ngày một mình nơi đây, gởi gấm chút gió thoảng mây bay cho lòng bớt sầu cô quạnh, có người vào đọc và sẻ chia là vui biết bao nhiêu.
cám ơn Loan, người bạn đã theo tôi qua bao trang viết, cảm thông nhau qua từng giọt mưa tuông