Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

VÀO LÚC NỬA ĐÊM

        ( Tác giả Xuân Phong viết tặng Nguyên Hạ-Lê nguyễn)


Vào     lúc      nửa        đêm....     Tôi        ngồi        lặng        yên

Nghe       tiếng           thời         gian         chảy        dài          qua      tóc

Biết        bao            gánh            nặng           trên             đôi        vai      gầy

Tôi        đã       mang         theo         trong         suốt             cuộc         đời      Vào         lúc      nửa        đêm        em      ngồi        lặng         im

      Nghe       tiếng        thời        gian      chảy       dài       qua    tóc

       Biết         bao        gánh       nặng       trên          đôi           vai       gầy

       Em        đã      mang         theo         trong      suốt       cuộc       đời


                  Qui Nhơn     tháng 11 năm   2010
     
                                 Xuân Phong

1 nhận xét:

Nguyên Hạ - Lê Nguyễn nói...

Cám ơn Xuân Phong về bài thơ anh gởi tặng .mong nhận tiếp những lời hò hẹn cho tiếng thơ thêm đượm chút hương yêu...
Cho trần gian còn có chút mĩ miều...
Ôi, nhân thế vẫ còn là biển lặng
Cám ơn XP.