Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

GỞI CHÚT HƯƠNG XƯA

     Ai về bên ấy cho nhắn gởi
     Một chút hương xưa, một chút tình
     Gởi nắng vàng hanh chưa ló dạng
     Cánh buồm chao
     Mắc cạn giấc chiêm bao
     Cành thông cao
     Vương vài ba  bông Tuyết
     Tảng đá cô đơn
      Nằm giữa cánh đồng hoang


     Gởi mùa Xuân cũ tơ vương mới
     Sợi nhớ sợi thương sợi vấn vương
     Gởi cơn gió thoảng đìu hiu quạnh
     Một chút hương xưa chút ấm lòng
    

      Ai về bên ấy cho nhắn gởi
      Gởi hoa của đất
      Gởi hương của trời
      Gởi ai giọt nắng à ơi
      Gởi nhau câu hát
      Ru êm giấc nồng
      Gởi thêm một chút môi hồng
      Cũng     là         một     chút       hương       xưa      gọi        là

    Atlanta Xuân Tân mão
  ( Viết tặng Xuân Phong)
    
          Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

                  

Không có nhận xét nào: