Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

HƯ VÔ


Giang tay trải hết nỗi buồn
Mở toang cánh cửa buồn tuông ra ngoài
Giang tay kết mối tơ chiều
Sợi tơ vương rối buồn tôi kết buốn

Giang tay bắt nỗi hắt hiu
Cánh Diều bung gió xưa chiều lối quê
Có ai dõi bóng ai về
Chân xiêu hụt bước chân đê lối mòn

Giang tay hốt ánh Trăng tàn
Đời trôi hòa với cát vàng chìm sâu
Trăng khờ giữa cuộc bể dâu
Cõi hư vô ấy tìm đâu Trăng thề

Atlanta March 23rd.11

  Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: