Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

GIỌT CÀ PHÊ      Một sáng nào
      Giọt cà phê ...uống vào mặn đắng
      Thoảng vô ưu ngọn gió mùa nhanh

      Lần tay mở
      Một phong bao giấy cũ
      Nhẩm đọc lời mẹ dặn dò xưa:
      Cõi đời.".một chuyến đò đưa xuôi dòng"
      Nhủ lời bà kể chuyện xưa ...
      Hết đời cháu vẫn còn chưa thuộc bài.

     Một chiều nào
     Hững hờ bên bản thảo
     Thơ không chờ ...cũng chẳng chờ thơ

     Buổi sáng nay
     Giọt cà phê...đắng trên môi
     Giữ lòng đừng để cay cay mắt mình

  
    Atlanta july26th 11

              Ngyuyên Hạ_Lê Nguyễn
   
    

Không có nhận xét nào: