Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

MỘNG VÀ THỰC

MỘNG

Đêm cứ đi qua...giấc mộng tàn
Ân tình đem gởi mộng tình tan
Sương pha gió dạt câu tình lỡ
Chút mộng tình xưa chuốt bẽ bàng
Trăng soi gối lệch cung đàn nhỡ
Réo rắt âm cung khắc khoải trông
Trăng tàn mấy bận chân bước hụt
Vọng cố ly hương ...sắc sắc không


THỰC


Nào hay đàn gãy làm đôi
Chia nhau một nửa để dành làm tin
Giọt buồn vương mãi đầu  môi
Miên man bay bổng giữa trời bình an
Duyên nhau cũng bỡi cung đàn
Âm vang trong gió gọi về nẻo xưa
Bao năm đi nắng về mưa
Thì thôi như đã chưa câu ước thề.


 Atlanta August 16th 11

     Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: