Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

TÌNH MỘNG


  Đời chông chênh bỡi đa tình tự cổ
  Nên kiếp tằm luôn cứ mãi ươm tơ
  Tằm vuột kén buông mình làm kiếp thợ
  Để muôn đời dệt mãi lụa trong mơ

  Đời nghiệt ngã vẫn làm thân khách lạ
  Ga vắng buồn tênh lầm lũi con tàu
  Cùng kiếp đời...muôn thuở chẳng gặp nhau
  Đường sắt mãi song song và vô tận

 Đời lặng thầm những chiều hoang gát mái
 Nghiêng mái chèo chờ tiễn khách sang sông
 Thu chóng tàn rồi lại trở sang đông
 Con thuyền cũ vẫn lặng thầm bến vắng

 Đời buồn câm không bến chờ bến đợi.
 Bóng chim di dãy chết cõi vô hình
 Ấp bàn tay che mộ huyệt sầu  tình
  Tình huyễn mộng thả trôi dòng nước bạc


Atlanta September 2nd 11

     Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: