Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

BẾN XƯA- THUYỀN CŨBến xưa -thuyền cũ -tách đò.

Sông con nước cạn-thuyền xa tít mù.

Mịt mùng bóng nước chiều thu

Bến xưa-thuyền cũ- rủ tìm dáng thơ

Chỉ là một chút tình hời

Tạ ơn ai chút tình hờ dối gian

Trót vương một sợi tơ hàn

Tạ ơn nhau-chỉ ngậm ngùi- người ơi


    Atlanta Nov 17th 11

      Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: