Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

MỘT SÁNG SƯƠNG MÙ           

Sương mù giăng lối sáng nay.
Mịt mù chiếc bóng
Buồn loang loáng buồn
Ngửng đầu hứng giọt mưa tuôn.
So đôi vai cóng
Dỗi hờn bàn tay.

Chiều nay trời trở heo may
Gió đùa tóc rối...
Bạc màu thời gian
Tìm nhau sao quá gian nan
Đôi con mắt ấm
Nụ cười cảm thông

Hết Thu...trời đã sang Đông
Chân mau  bước vội...dặm mờ sương sa.


Atlanta  Nov. 24th 11

        Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: