Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

PHẢI CHIBuổi sáng tinh khôi...
Lặng thầm nghe gió thổi
Nhìn mây trôi mà không nói năng
Bỡi hơi sương sớm hòa giọt đắng
Mây phủ che tầm mắt lãng du


Phải chi mây trắng đừng chuyên chở
Một áng mây mù...cuộc tình tôi


Buổi tối tràn về...
Những chùm đen bối rối
Chợt úp xuống đời- chỉ mình tôi
Phải chi đêm tối-chiêm bao đến
Mộng về ...chở  mộng cũ không tên

Phải chi trong gió buổi chiều nay
Chở chút tình hoang...theo gió bay


Tiếp nối từng ngày
Vẫn tôi...ngồi ngóng đợi
Một cành cao sót lại một chồi xanh
Thu tàn nay bỗng xanh- xanh quá
Giọt đắng nhắp môi-bỗng ngọt ngào

Phải chi trong gió đêm nay chở
Một chuyến đò ngang - dẫu trễ tràng.


Atlanta  Nov. 9th 11

     Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
Không có nhận xét nào: