Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

CÕI TÌNHBên trang đời mới lật
Cõi tình bớt xanh xao
Trong niềm vui năm mới
Rời chiếc bóng lao đao

Nụ lộc non ngày mới
Là hoài niệm thời gian
Bàn tay nào chợt ấm
Niềm vui chợt khẽ khàng

Chợt ta cười không nói
Mỉm nụ cười mình thôi
Mùa Xuân về vồi vội
Từng ngày  hết mình tôi...

Quên kiếp đời bão nổi
Gom chung cõi tình tôi
Mượn lửa hồng đốt cháy
Chôn sâu vào cõi âm

Lần tay chào quá khứ
Cung xưa vào cõi mơ
Thênh thang đường chậm bước
Thủy chung tròn ý thơ.

Atlanta    ...The first February 2012...

       Nguyên Hạ_Lê Nguyễn


Không có nhận xét nào: