Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

VÌ ĐÂUVì đâu...
      duyên phận cột ràng
Bây giờ ...
     Tay ấm bàn tay chẳng rời

Ngoài kia...
      trăng gió ru hời
Nắng xuân
      thoáng đã tắt mau lưng đồi

Mai kia...
      gối mỏi lưng còng
Sương thu
      cũng sẽ bước nhường gió đông

Tuyết sa...
          hòa với bão giông
Cuộn mình
           chăn ấm ...hỏi mình ...Vì đâu ???

  Atlanta   May 18th 2012

       Nguyên Hạ - Lê Nguyễn     

Không có nhận xét nào: