Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

THU PHAI

 


   Chân
          Bước mỏi vì tháng năm chồng chất

   Tay
         Lỏng tay ôm vì lắm đa đoan

   Tâm
         Khắc khoải nhìn truông đời khổ ải

   Thơ
        Muộn phiền gởi gắm một niềm riêng

   Mộng
          Triền miên gởi gió ...chút thu phai

    Tình
         Muôn thuở tháng năm dài...ấm lạnh

    Thân
        tĩnh lặng để thấy đời an lạc


       Atlanta   Aug. 29th 2012

        Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: