Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

TỪ...CÓ NHAU


Từ có nhau
      Không gian hồ như lắng đọng
Buổi sáng nào
      Chập chùng thức ngủ chưa tan
Khi bên nhau
      Đất trời hồ như tan loãng
Âm thanh nào
      Vang cung bậc thấp cao

Ngày anh đi
      Nắng vàng hanh bỗng tắt
Không trăng sao
      Không gió thoảng mưa giăng
Không âm ba
      Lặng tiếng sóng hao mòn
Cả vũ trụ
      Nhấn chìm sau bão loạn.

Anh trở lại.
      Đất trời buông nhã nhạc
Có nhau rồi
      Hòa  đêm ngắn....ngày dài

Từ có nhau:
       Môi ngon dịu ngọt đâu tìm
Bàn tay ấm
         Chỉ là riêng của mình

    

     

 Atlanta Oct.21st. 2012

           Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: