Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

CON TẰM NHẢ TƠ   Bao năm...
         Cũng con đường này
   Vết ghi
         tròn trịa
         những vòng xe lăn
  Giật mình...
         Ôi đã bao năm
  Vết lăn
         Vẫn cứ...
          Con tằm nhả tơ.

Atlanta những ngày cuối năm

     Nguyên Hạ- Lê Nguyễn
       
   

Không có nhận xét nào: