Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

XUÂN XƯA


Một chút Xuân
     Vờn bay theo gió
Một mãng tình
     lãng đãng khói bay

Hồn lạc phím
     vầng trăng chín nửa
Chút bâng khuâng
     đông giá ngậm ngùi

Sầu viễn xứ
      gởi mây lãng đãng
Cuộc trăm năm
      góp gió thu phai

Bay về đâu
     mây chiều lạc xứ
Lòng nhắn lòng
     tâm mãi đa đoan

Tâm khắc khoải
        đường về xa lắc
Nắng xuân nay
         gởi gió xuân xưa    


Atlanta Jan. 23rd 2013

    Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: